Νομικές πληροφορίες

Νομικές πληροφορίες

Αδειοδότηση

Το ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος myPOS Limited (SWIFT / BIC: MPOSIE2D) με έδρα την Ιρλανδία, αδειοδοτημένο από τη κεντρική τράπεζα της Ιρλανδίας παρέχει υπηρεσίες και προϊόντα ηλεκτρονικού χρήματος και πληρωμών σε Ελλάδα, Κύπρο και λοιπές χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

Η myPOS Limited είναι καταχωρημένη τόσο στη τράπεζα της Ελλάδος (Πίνακας Ιδρυμάτων Ηλεκτρονικού Χρήματος, κατά χώρα προέλευσης, που γνωστοποίησαν την πρόθεση παροχής υπηρεσιών στην Ελλάδα) όσο και στη κεντρική τράπεζα της Κύπρου (Μητρώο Ιδρυμάτων Ηλεκτρονικού Χρήματος που έλαβαν άδεια λειτουργίας από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ και τα οποία έχουν γνωστοποιήσει την πρόθεσή τους να παρέχουν υπηρεσίες στην Κυπριακή Δημοκρατία).

Ελλάδα – Δήλωση myPOS επαγγελματικού λογαριασμού και τερματικών

To myPOS καλύπτει πλήρως τους Έλληνες επιχειρηματίες σχετικά με την υποχρέωση να έχουν τερματικό POS ή τρόπο αποδοχής ηλεκτρονικών πληρωμών στην επιχείρηση τους. Ο myPOS επαγγελματικός λογαριασμός και το myPOS τερματικό, ως επαγγελματικός λογαριασμός και τερματικό POS από αλλοδαπό πάροχο υπηρεσιών πληρωμών, δηλώνονται στους κωδικούς 040 και 041 του εντύπου Ε3, σύμφωνα με τον οδηγό συμπλήρωσης εντύπου Ε3 της ΑΑΔΕ.

Στη σελίδα 7 και συγκεκριμένα στη παράγραφο 27 γράφει:

” Στους κωδικούς 040 και 041 στους υποπίνακες «Ενεργοί Επαγγελματικοί Λογαριασμοί
Επιχείρησης» και «Ενεργά Τερματικά POS» προσυμπληρώνονται οι ενεργοί επαγγελματικοί
λογαριασμοί της παρ. ιη’ του άρθρου 62 του ν.4446/2016 (Α΄ 240) ημεδαπής και όλα τα
τερματικά POS και ePOS, για τα οποία έχουν συναφθεί συμβάσεις με παρόχους υπηρεσιών
πληρωμών ημεδαπής, που διέθετε η επιχείρηση για το φορολογικό έτος 2023, με βάση τα
στοιχεία της Ένωσης Τραπεζών και των λοιπών παρόχων πληρωμών και θα δίνεται η δυνατότητα
τυχόν προσθήκης ή διόρθωσης. Επιπλέον, καταχωρούνται υποχρεωτικά και οι επαγγελματικοί
λογαριασμοί αλλοδαπής, καθώς και τα POS και ePOS για τα οποία έχουν συναφθεί συμβάσεις
με παρόχους υπηρεσιών πληρωμών αλλοδαπής.”

Αναλυτικές οδηγίες για τη δήλωση και την εύρεση του πιστοποιητικού IBAN μπορείς να διαβάσεις εδώ, ενώ μπορείς να δείς και ένα σύντομο video σχετικά με τη δήλωση στο Ε3 εδώ.

Ελλάδα – Μητρώο Μέσων Πληρωμών (POS)

Η myPOS έχει ενταχθεί στο Μητρώο Μέσων Πληρωμών (POS) των επιχειρήσεων και ενημερώνει αυτόματα την ΑΑΔΕ για τις τροποποιήσεις στα POS κάθε 10 μέρες σύμφωνα με την απόφαση 1137 / 06-09-2023.

  • Έως και την 15η ημέρα εκάστου μήνα με χρονικό διάστημα αναφοράς την 1η έως και την 10η ημέρα του ιδίου μήνα.
  • Έως και την 25η ημέρα εκάστου μήνα με χρονικό διάστημα αναφοράς την 11η έως και την 20ή ημέρα του ιδίου μήνα.
  • Έως και την 5η ημέρα του επόμενου μήνα, με χρονικό διάστημα αναφοράς την 21η έως την τελευταία ημέρα του προηγούμενου μήνα.
  • Οι Χρήστες Υπηρεσιών Πληρωμών, εφεξής, υποχρεούνται, από την 11η έως και την τελευταία ημέρα κάθε μήνα, να υποβάλλουν δήλωση για τις μεταβολές του προηγούμενου μήνα, εφόσον αυτές δεν έχουν δηλωθεί από τους Παρόχους, καθώς και για την επικαιροποίηση ή τυχόν διόρθωση των δηλωθέντων στοιχείων.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το Μητρώο Μέσων Πληρωμών (POS), oδηγίες χρήσης, απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας με το αρμόδιο τμήμα της ΑΑΔΕ μπορείς να διαβάσεις εδώ.

Παρακάτω είναι τα στοιχεία για τη χειροκίνητη καταχώρηση των myPOS τερματικών και λογαριασμών στο μητρώο των POS. 

Acquirer είναι η εταιρία που εκκαθαρίζει τις συναλλαγές με τις κάρτες.

NSP είναι η εταιρία που διαχειρίζεται τα τερματικά (service, update στο λογισμικό κλπ).

Επωνυμία παρόχου μέσων πληρωμών (Acquirer): myPOS Limited (Ιρλανδία). 

Επωνυμία παρόχου μέσων πληρωμών (NSP): myPOS Technologies EAD.

ΑΦΜ παρόχου μέσων πληρωμών (NSP): BG205050564 (myPOS Technologies EAD).

Χώρα έδρας παρόχου μέσων πληρωμών (NSP): Βουλγαρία.

MID τερματικού: Αυτό διαφέρει ανά επιχείρηση. Στα myPOS τερματικά που έχουν εκτυπωτή, το MID αναγράφεται στο χαρτί της απόδειξης, ενώ στα myPOS τερματικά που δεν έχουν εκτυπωτή, το MID αναγράφεται στη ψηφιακή απόδειξη (eReceipt) επιλέγοντας μια από τις συναλλαγές που έχει κάνει το τερματικό μέσα από τη myPOS εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα ή κάνοντας login στο mypos.com

TID τερματικού: Αυτό διαφέρει ανά τερματικό και αναγράφεται στη myPOS εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα στο πεδίο συσκευές (devices).

Αριθμός λογαριασμού (IBAN): Tο βρίσκεις κάνοντας login στο mypos.com –> λογαριασμοί ή στη εφαρμογή myPOS για κινητά τηλέφωνα: Περισσότερα (κάτω δεξιά) –> Λογαριασμοί –> Πατάς επάνω στη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βλέπεις το IBAN.

Ελλάδα – Διασύνδεση POS με ταμειακές μηχανές (ΦΗΜ) και ERP

Η myPOS είναι σε πλήρη εναρμόνιση με την Ελληνική φορολογική νομοθεσία, τις οδηγίες της ΑΑΔΕ σχετικά με τη των σύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα POS και τα ERP και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ μαζί με τους υπόλοιπους παρόχους (Acquirers) και NSP’s.

myPOS Limited (Acquirer) με κωδικό παρόχου 619 και myPOS Technologies (NSP) με κωδικό παρόχου 624.

Λίστα παρόχων (Acquirers) και NSP’s.

Λίστα μοντέλων τερματικών POS.

Επεξήγησή μοντέλων myPOS τερματικών όπως εμφανίζονται στη λίστα της ΑΑΔΕ:

K300 = myPOS Go / Go 2
D210 = myPOS Combo
IM20 = myPOS Integra
N86 = myPOS Carbon
F20 = myPOS Pro
A77 = myPOS Slim

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το χρονοδιάγραμμα της διασύνδεσης των τερματικών POS με τις ταμειακές μηχανές μπορείς να διαβάσεις εδώ, ενώ εγχειρίδια, video και πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση των myPOS τερματικών με τις ταμειακές μηχανές και τα ERP μπορείς να διαβάσεις και να δεις εδώ.

Διευκρινίσεις και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις (FAQ) σχετικά με τη σύνδεση των ταμειακών μηχανών και των ERP με τα τερματικά POS διάβασε εδώ.

Πληρωμές Ελληνικού δημοσίου / ΔΕΚΟ

Οι Έλληνες επιχειρηματίες έχουν τη δυνατότητα πληρωμής οφειλών, φόρων, τελών κλπ προς το Ελληνικό δημόσιο απ’ ευθείας από τον myPOS επαγγελματικό λογαριασμό τους. Το μόνο που χρειάζεται να κάνουν είναι τραπεζική μεταφορά (έμβασμα) προς τους τραπεζικούς λογαριασμούς (IBAN) που διατηρεί το Ελληνικό δημόσιο στη τράπεζα της Ελλάδος και στην αιτιολογία να γράψουν την ταυτότητα οφειλής.

Αναλυτικές οδηγίες μπορείς να διαβάσεις εδώ, ενώ από 22/03/24 είναι εφικτές και οι πληρωμές με κάρτες VISA και MasterCard εξωτερικού (διάβασε περισσότερα εδώ). 

Για να δείς πως πραγματοποιούνται τα τραπεζικά εμβάσματα από τον myPOS επαγγελματικό λογαριασμό δες το σύντομο ενημερωτικό video εδώ. (το e-banking του myPOS επαγγελματικού λογαριασμού είναι μεταφρασμένο και στα Ελληνικά).

Για την εξόφληση λογαριασμών ρεύματος, ύδρευσης, τηλεφωνίας, φυσικού αερίου κλπ μπορείς να πληρώνεις με τη myPOS εταιρική σου κάρτα στην ιστοσελίδα, την εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα ή στο φυσικό κατάστημα του παρόχου.

Δεν υπάρχει πρόσθετη χρέωση όταν πληρώνεις με τη myPOS εταιρική σου καρτα (αφαιρείται μόνο το ποσό που πληρώνεις).

Συμβάσεις με τη myPOS

Τις συμβάσεις με τη myPOS τις αποδέχεσαι ηλεκτρονικά κατά το άνοιγμα του myPOS επαγγελματικού σου λογαριασμού και μπορείς να τις διαβάσεις και να τις κατεβάσεις σε μορφή PDF από εδώ.

Διακρίσεις στα IBAN

Αν ορισμένες επιχειρήσεις κάνουν διακρίσεις στα IBAN, μπορείς να διαβάσεις σχετικά με το θέμα και τους τρόπους αντιμετώπισης εδώ και εδώ.

Άνοιγμα και ταυτοποίηση myPOS επαγγελματικού λογαριασμού (KYC)

Για να ανοίξεις δωρεάν και μέσα σε 5 λεπτά myPOS επαγγελματικό λογαριασμό για την επιχείρηση σου πάτησε εδώ (τα στοιχεία τα συμπληρώνεις μόνο με λατινικούς χαρακτήρες). Αφού ανοίξεις τον λογαριασμό, στη συνέχεια πρέπει να τον ταυτοποιήσεις ώστε να γνωρίζει η myPOS την επιχείρηση που άνοιξε τον επαγγελματικό λογαριασμό. Η διαδικασία της ταυτοποίησης (KYC) του myPOS επαγγελματικού λογαριασμού αποτελείται από δύο στάδια:

Στάδιο 1 – Αναγνώριση

Το πρώτο στάδιο της ταυτοποίησης του myPOS επαγγελματικού σου λογαριασμού γίνεται με φωτογραφία ή video κλήση κρατώντας το έγκυρο διαβατήριο ή τη ταυτότητα σου. Διαρκεί 5 λεπτά και γίνεται μέσα από την εφαρμογή myPOS για κινητά τηλέφωνα.

Στάδιο 2 – Ταυτοποίηση

Αφού ολοκληρωθεί το πρώτο στάδιο, θα επεξεργαστούν το αίτημα σου από τη myPOS και σε έως 3 εργάσιμες μέρες θα σου στείλουν e-mail και ενημέρωση push μέσα από τη mobile εφαρμογή όπου θα σου ζητήσουν επιπλέον έγγραφα για την ολοκλήρωση της ταυτοποίησης. Τα έγραφα τα σκανάρεις ή τα φωτογραφίζεις και τα ανεβάζεις μέσα από τον myPOS επαγγελματικό σου λογαριασμό κάνοντας login (σύνδεση) από τον Η/Υ σου ή από τη εφαρμογή myPOS για κινητά τηλέφωνα.

Προσοχή: Για να εισέλθεις στον myPOS επαγγελματικό σου λογαριασμό από τον Η/Υ, θα πρέπει να έχεις ανοιχτή στο κινητό σου τηλέφωνο και την εφαρμογή myPOS για κινητά τηλέφωνα προκειμένου να δώσεις έγκριση μέσω push notification (για επιπλέον ασφάλεια).

Είναι ευκολότερο να ανεβάσεις τα έγγραφα μέσα από τη myPOS εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα και γενικότερα πολλές λειτουργίες που σχετίζονται με τον myPOS επαγγελματικό λογαριασμό, τα myPOS τερματικά, τις myPOS κάρτες σοτ κλπ, μπορούν να διεκπεραιωθούν άνετα μέσα από την εφαρμογή.

Για να επιταχυνθεί η διαδικασία της ταυτοποίησης και να μην περιμένεις την ενημέρωση από τη myPOS, μπορείς να ανεβάσεις απευθείας τα έγγραφα μέσα από τον myPOS επαγγελματικό σου λογαριασμό. Τα έγγραφα πρέπει να είναι ολόκληρα, ευανάγνωστα (όχι φωτοτυπίες), έγχρωμα, σε φυσικό φως ώστε να μην υπάρχουν γυαλάδες και είναι τα κάτωθι:

Ατομικές επιχειρήσεις:

  1. Έγκυρο διαβατήριο ή ταυτότητα (και τις 2 όψεις) μαζί με το Ευρωπαϊκό δίπλωμα οδήγησης (ροζ πλαστική κάρτα – και τις 2 όψεις).
  2. Έγγραφο για τη πιστοποίηση της μόνιμης κατοικίας. Το έγγραφο μπορεί να είναι λογαριασμός ΔΕΚΟ (όχι κινητού τηλεφώνου) ή το τελευταίο εκκαθαριστικό από την εφορία ή τα στοιχεία φυσικού προσώπου σε αρχείο PDF από την ΑΑΔΕ ή ένα statement τράπεζας.
    Προσοχή: H ημερομηνία έκδοσης των εγγράφων πρέπει να είναι εντός τελευταίου τριμήνου.
  3. Τα στοιχεία της επιχείρησης σε αρχείο PDF από την ΑΑΔΕ (το έγγραφο αυτό περιέχει και τα ΚΑΔ).
  4. Διαδικτυακή παρουσία της επιχείρησης (ιστοσελίδα ή Facebook page / Instagram κλπ. – προαιρετικό).

ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, ΝΕΠΑ, ΕΠΕ, ΑΕ κλπ:

Για τον διαχειριστή απαιτούνται τα ίδια έγγραφα με τις ατομικές επιχειρήσεις συν το καταστατικό της εταιρείας, ενώ για τους μετόχους με ποσοστό 25% και άνω θα ζητηθούν τα 1 και 2 για τον κάθε μέτοχο ξεχωριστά.

Σε ορισμένες περιπτώσεις η myPOS ενδέχεται να ζητήσει επιπλέον έγγραφα όπως PoA (πληρεξούσιο), FATCA (σε περίπτωση που υπάρχουν στην εταιρεία Αμερικανοί πολίτες), UBO (σε περίπτωση που υπάρχουν μέτοχοι νομικά πρόσωπα), άδεια παραμονής (σε περίπτωση που ο διαχειριστής δεν είναι Έλληνας ή Κύπριος) κ.α.

Η επεξεργασία των εγγράφων από τη myPOS συνήθως διαρκεί έως 5 εργάσιμες μέρες και θα λάβεις ενημέρωση μέσω e-mail αλλά και από την εφαρμογή myPOS για κινητά τηλέφωνα όταν ολοκληρωθεί η ταυτοποίηση του myPOS επαγγελματικού σου λογαριασμού ή αν χρειάζονται επιπλέον έγγραφα για την ολοκλήρωση της ταυτοποίησης.

Μόλις ολοκληρωθεί η ταυτοποίηση του myPOS επαγγελματικού σου λογαριασμού μπορείς να ξεκινήσεις να τον χρησιμοποιείς και αν χρειάζεσαι και myPOS τερματικό μπορείς να το αγοράσεις από το e-Shop μας ή από το φυσικό μας κατάστημα στην Αθήνα.

Back To Top